Udvalget

Færgekontaktudvalget er sammensat af op til 5 repræsentanter fra Orø, heraf udpeges 3 medlemmer af henholdsvis Orø Beboerforening, Orø Bådelaug og Turisthuset. 2 medlemmer vælges på et borgermøde indkaldt af Orø Lokalforum.

  • Formand: Henrik Bianchy Jensen (valgt på borgermøde 1. oktober 2019)
  • Næstformand: Kim Kennedy (udpeget af Orø Bådelaug)
  • Sofie Bay (udpeget af Orø Beboerforening)
  • Birgit Kaufmann (udpeget af Turisthuset)

Udvalget kan kontaktes på mailadressen kontakt@faergekontaktudvalg.dk.